Wywiad z Bogiem

Młody dziennikarz przeprowadza wywiad z człowiek, który uważa się za Boga.