Wszystko dla mojej matki

Siedemnastoletnia dziewczyna trafia do zakładu poprawczego za ciągłe ucieczki z domu dziecka.