Wspaniała Gilly

Sarkastyczna dwunastolatka tuła się po domach zastępczych do czasu, gdy spotyka na swojej drodze Maime Trotter.