Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa

Trójka gimnazjalistów podczas wakacji znajduje sposób na podróżowanie w czasie.