Ema

Artystyczne dzieło w reżyserii Pablo Larraína, o pełnej złości i wyrzutów sumienia tancerce.